1. Obchodní podmínky (B2C)

Před použitím našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Pokud budete pokračovat v objednávání produktu na webových stránkách Biostile, znamená to, že jste se seznámili s celými všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s nimi. Společnost Biostile, trgovina in storitve, d.o.o., která je provozovatelem internetového obchodu Biostile, si vyhrazuje právo na změnu všeobecných provozních podmínek internetových stránek Biostile. Všechny změny jsou pro zákazníka závazné, proto doporučujeme pravidelně kontrolovat přijaté všeobecné obchodní podmínky.

 1. Obecné informace

Všeobecné obchodní podmínky jsou sestaveny v souladu s předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, na základě doporučení Obchodní komory Slovinska a mezinárodních kodexů pro online a elektronické obchodování. Internetový obchod Biostile (dále jen “internetový obchod”) provozuje společnost Biostile d.o.o., poskytovatel služeb elektronického obchodu (dále jen “obchodník”).

Informace o obchodníkovi:

Biostile, trgovina in storitve d.o.o., Komen 129a, 6223 Komen, zapsaná u Okresního soudu v Lublani, číslo Srg 2011/28394 ze dne 12. července 2011.

Registrační číslo: 6004075000

Identifikační číslo pro účely DPH: SI17834619, obchodník je plátcem daně z přidané hodnoty.

Webové stránky Biostile jsou určeny k prezentaci a prodeji výrobků a služeb uživateli. Obsah webových stránek je určen pro informaci a vzdělávání a nenahrazuje konzultaci s lékařem. S ohledem na využití poradenství obchodník doporučuje, aby kupující předem konzultoval svůj zdravotní stav s osobním lékařem.

Uživatelem se rozumí osoba, která využívá webové stránky, tj. kupující online objednávky.

Kupující (dále také: zákazník, uživatel, spotřebitel) je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná službu dodání výrobků prostřednictvím webových stránek Biostile.

Zákazník je vázán všeobecnými podmínkami, které jsou platné v době podání online objednávky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují provoz internetového obchodu Biostile, práva a povinnosti návštěvníka, uživatele a kupujícího, jakož i obchodní vztah mezi obchodníkem a uživatelem jako kupujícím produktů z internetového obchodu.

Obsah webových stránek je určen pro informaci a poučení a nenahrazuje konzultaci s lékařem. Pokud jde o využití rad, obchodník doporučuje kupujícímu, aby se v závislosti na svém zdravotním stavu předem poradil se svým osobním lékařem.

 1. Osobní údaje a obchodní kapacita

Registrací v internetovém obchodě získá návštěvník uživatelské jméno, které je totožné s jeho e-mailovou adresou, a uživatelské heslo, které si určí sám. Uživatelské jméno a heslo jednoznačně určují a spojují uživatele se zadanými údaji. Registrací návštěvník potvrzuje a zaručuje, že je zletilý, plně způsobilý k podnikání. Registrací se návštěvník stává uživatelem a získává právo nakupovat. Zakoupením produktu se uživatel stává zákazníkem.

Nákupem nebo registrací v internetovém obchodě zákazník umožňuje a souhlasí s tím, aby obchodník uchovával, zpracovával a používal osobní údaje uvedené v internetovém formuláři až do odvolání pro následující účely: telefonické, písemné a elektronické oznamování novinek a nabídek, pozvánky na akce, segmentace zákazníků, průzkumy, statistické zpracování.

2.1 Dostupnost informací

– Obchodník se zavazuje, že bude mít informace pro uživatele vždy k dispozici:

– informace o totožnosti obchodníka (zejména název a sídlo společnosti a číslo rejstříku, kde je společnost zapsána);

– kontaktní údaje, které uživateli umožní rychlou a účinnou komunikaci s obchodníkem (e-mailová adresa, telefon apod.);

– informace o základních vlastnostech výrobků nebo služeb internetového obchodu, včetně poprodejních služeb a záruk;

– informace o dostupnosti výrobků nebo služeb internetového obchodu;

– způsob a podmínky dodání výrobků nebo provedení služeb, zejména místo a čas dodání;

– informace o způsobu platby;

– informace o časové platnosti nabídky internetového obchodu;

– informace o lhůtě, ve které je ještě možné odstoupit od smlouvy, a o podmínkách odstoupení;

– informace o možnosti vrácení výrobků a o tom, zda a kolik takové vrácení uživatele stojí;

– informace o postupu pro podávání stížností uživateli a informace o kontaktní osobě obchodníka pro styk s uživateli.

 1. Nabídka produktů, dodací lhůta a akceptace

Vzhledem k povaze internetového obchodu se nabídka produktů v internetovém obchodě často a rychle mění a aktualizuje. Proto může docházet i k chybám. Informujte nás o nich prosím na tel. č.: 2 961 828 28. Pokusíme se je co nejdříve odstranit.

3.1. Akce a slevy

Slevy se nesčítají! Pokud jsou produkty na webových stránkách již ve slevě nebo na ně již byla nastavena nějaká sleva, další slevy se na ně nevztahují. V takovém případě systém nabídne zákazníkovi slevu, která je pro něj výhodnější.

3.2. Doba dodání

Dodací lhůta pro produkty skladem je obvykle 3 pracovní dny pro dodací adresy ve Slovinsku. Každý výrobek z internetového obchodu je k dispozici v přiměřené lhůtě.

3.3. Přijetí výrobků

Při zadávání objednávky může uživatel určit jeden z následujících způsobů převzetí výrobků po poštovním vyzvednutí, hradí poštovné, které činí 19 €.

 1. Způsoby platby

Obchodník poskytuje uživateli následující způsoby platby za nákup produktů z internetového obchodu:

– na dobírku, v takovém případě platí online cena (viz bod 5);

– platební nebo kreditní kartou (BA, Maestro, Eurocard / Mastercard, Visa, Karanta);

– v hotovosti předem

– paypal Platba platební nebo kreditní kartou a platba na splátky je možná pouze v případě, že údaje v uživatelském profilu plátce jsou shodné s údaji v uživatelském profilu držitele platební nebo kreditní karty.

 1. Ceny

Online cena je platná pro všechny registrované uživatele internetového obchodu obchodníka.

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v eurech a zahrnují DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Všechny ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky a nemají předem stanovenou platnost, takže platí pouze do doby, než jsou pokaždé změněny. I přes mimořádnou snahu obchodníka poskytovat co nejaktuálnější a nejpřesnější informace mohou být informace o cenách nesprávné. V případě z předchozí věty a v případě, že se cena produktu změní v průběhu zpracování objednávky, tj. od okamžiku zadání objednávky do potvrzení objednávky, bude Obchodník:

– uživatel (kupující) je upozorněn a informován o nových cenách, uživatel (kupující) má možnost svou objednávku změnit nebo částečně či zcela zrušit nebo potvrdit objednávku za nové ceny, to vše bez dalších nákladů; nebo

– umožní uživateli (kupujícímu) odstoupit od nákupu a zároveň mu nabídne řešení, které bude ku prospěchu a spokojenosti obou stran.

 1. Technický postup pro uzavření kupní smlouvy

6.1. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:

– kupující vyhledá v internetovém obchodě jednotlivý výrobek nebo sadu výrobků,

– vybere si výrobek, který chce koupit,

– přidá vybraný výrobek ke koupi do nákupního košíku,

– kupující v nákupním košíku určí množství výrobku, který má být zakoupen,

– následuje přehled ceny vybraného výrobku ve zvoleném množství včetně vypočtené výše daně, pokud je vypočtena,

– přezkoumání objednávky se způsobem dodání výrobku a vypočtenými náklady na dodání, pokud jsou vypočteny, a potvrzení a odeslání objednávky, a tím dokončení nákupu.

6.2. Technologickým nástrojem, který umožňuje identifikaci a opravu chyb před podáním objednávky, je grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje kupujícímu s okamžitým účinkem, snadno a bez problémů:

– vidí a kontroluje, které produkty si vybral a přidal do nákupního košíku,

– vidět a zkontrolovat cenu jednotlivého výrobku a celkovou cenu celého vybraného množství jednotlivého výrobku,

– změní vybrané množství jednotlivého výrobku a vypočítá novou cenu takto změněného množství,

– odstraní z nákupního košíku vybrané výrobky, které nechce koupit, a zvolí způsob platby.

Před potvrzením objednávky je uživateli (kupujícímu) umožněno prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní snadno a bez problémů zkontrolovat a potvrdit jednotlivé změny s okamžitou platností.

6.3. Přijatá objednávka

Po odeslání objednávky obdrží uživatel (kupující) e-mailem od obchodníka oznámení, že objednávka byla přijata. Do 1 hodiny od obdržení tohoto oznámení má uživatel (kupující) možnost objednávku bez následků zrušit. Kromě možnosti storna nemůže uživatel (kupující) po odeslání objednávky měnit její obsah. Uživatel (kupující) má vždy přístup k podrobným informacím o stavu a obsahu každé objednávky ve svém profilu na webových stránkách obchodníka.

6.4. Potvrzení objednávky

Pokud uživatel (kupující) objednávku nezruší, přechází objednávka do dalšího zpracování. Po přijetí objednávky ji obchodník zkontroluje, ověří dostupnost objednaných produktů a objednávku potvrdí nebo ji s uvedením důvodu zamítne. Obchodník může uživatele (kupujícího) také telefonicky kontaktovat na uvedeném kontaktním telefonním čísle, aby zkontroloval údaje nebo zajistil správnost dodávky. Po potvrzení objednávky obchodník informuje uživatele (kupujícího) e-mailem o předpokládaném termínu dodání. V této fázi je neodvolatelně uzavřena kupní smlouva o koupi objednaných produktů mezi uživatelem (kupujícím) a obchodníkem (viz bod 7.).

6.5. Odeslání objednávky

Obchodník připraví a odešle objednané produkty v dohodnutém termínu a informuje o tom uživatele (kupujícího) e-mailem. V e-mailu z předchozí věty obchodník rovněž informuje uživatele (kupujícího) o pravidlech pro vracení výrobků a sdělí mu kontaktní osoby pro případ reklamace nebo zpoždění dodávky.

 1. Kupní smlouva

Obchodník vystaví uživateli, který zakoupí výrobek v internetovém obchodě, písemnou fakturu s rozpisem nákladů a poučením o právu odstoupit od koupě vrácením zakoupeného výrobku, je-li to nutné a možné. Kupní smlouva ve formě objednávky je uložena v elektronické podobě na serveru obchodníka a je uživateli (kupujícímu) kdykoli přístupná v jeho uživatelském profilu, kde si ji kupující může uložit a reprodukovat. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze ve slovinském jazyce.

Kupní smlouva mezi obchodníkem a uživatelem (kupujícím) je uzavřena v okamžiku, kdy obchodník potvrdí objednávku (viz bod 6.2.). Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky nákupu pevné a platí jak pro obchodníka, tak pro uživatele (kupujícího).

 1. Právo na odstoupení od smlouvy, vrácení výrobků

V případě smluv uzavřených na dálku má kupující právo do 14 dnů informovat obchodníka, že odstupuje od smlouvy, aniž by uvedl důvod takového rozhodnutí. Oznámení kupující zašle obchodníkovi na kontaktní e-mailovou adresu info@biostile.cz. jednoznačným prohlášením nebo na formuláři umístěném ZDE. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Obchodník Kupujícímu všechny přijaté platby neprodleně nebo nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. nezměněné množství, ledaže by došlo ke zničení, poškození, ztrátě výrobků nebo ke snížení jejich množství bez zavinění uživatele (kupujícího). Obchodník může zadržet platbu, dokud neobdrží vrácené zboží nebo dokud spotřebitel nezašle doklad o tom, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady, které nese uživatel (kupující) z důvodu odstoupení od kupní smlouvy, jsou náklady na vrácení výrobků obchodníkovi.

Pokud je poštovní zásilka, se kterou uživatel (kupující) obdržel objednané výrobky, fyzicky poškozena, pokud obsahuje chybějící obsah nebo pokud vykazuje známky otevření, musí uživatel (kupující) tuto skutečnost oznámit obchodníkovi, aby mohl zahájit reklamační řízení na poště. Slovinsko.

V souladu s výše uvedeným odstavcem vrátí Obchodník uživateli (kupujícímu) za vrácené produkty zaplacenou částku nebo uplatněný dárkový poukaz, přičemž případné uplatněné propagační kódy a jiné slevy se uživateli (kupujícímu) nevracejí. Vrácení zaplacené částky provede Obchodník na osobní nebo transakční účet uživatele (kupujícího). Obchodník vrací použitý dárkový poukaz formou kreditu.

 1. Skutečné chyby

Ačkoli vždy jednáme v dobré víře, při provádění změn na webových stránkách může dojít k chybám.

Jako spotřebitel máte právo uplatnit svá práva vyplývající z věcné chyby v souladu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele (Úřední věstník Slovinské republiky, 98/04 – oficiální konsolidované znění, ve znění pozdějších změn, doplňků a oprav).

Vada výrobku je skutečná:

– pokud věc nemá vlastnosti nezbytné pro její obvyklé použití nebo pro uvedení na trh;

– jestliže věc nemá vlastnosti nezbytné pro zvláštní použití, pro které ji kupující kupuje, ale které byly prodávajícímu známy nebo mu měly být známy;

– nemá-li věc vlastnosti a kvality, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány;

– jestliže prodávající dodal věc, která neodpovídá vzoru nebo předloze, ledaže vzor nebo předloha byly uvedeny pouze pro informaci.

Spotřebitel může uplatnit svá práva z podstatné vady, pokud prodávajícího o vadě informuje do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Prodávající neodpovídá za podstatné vady zboží, které se projeví po uplynutí dvou let od dodání věci.

Kupující může požadovat dle vlastního uvážení:

– Odstranění závad

Vrácení zaplacené částky v poměru k chybě

– Výměnu zboží

– Vrácení zaplacené částky

Pokud se domníváte, že zakoupený výrobek má věcnou vadu, kontaktujte nás co nejdříve na telefonním čísle 2 961 828 28 nebo na adrese info@biostile.cz a přiložte číslo faktury nebo objednávky. Co nejdříve vám nabídneme výměnu zboží nebo možnost vrácení kupní ceny.

Při uplatnění práv z tohoto titulu musí spotřebitel v oznámení vady podrobněji popsat vadu a umožnit prodávajícímu kontrolu výrobku.

Není-li vada sporná, musí společnost požadavku spotřebitele vyhovět co nejdříve, nejpozději do 8 dnů. Pokud je však vada sporná, musí společnost dát spotřebiteli písemnou odpověď do 8 dnů.

Právo na uplatnění podstatné chyby je podrobněji upraveno v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (podrobněji od § 37).

V případě, že spotřebitel obdrží při koupi výrobek zdarma, nemá nárok na vrácení kupní ceny za bezplatný výrobek.

Uživatel může na chybu upozornit obchodníka prostřednictvím mobilního telefonního čísla nebo e-mailu.

Pokud chybou vznikly nezpůsobilé náklady, zavazuje se Obchodník pokusit se je vypořádat nejpozději do 30 dnů od důvodného oznámení chyby.

 1. Doručení

Obchodník dodá objednané produkty uživateli (kupujícímu) v dohodnutém termínu. Smluvním partnerem Obchodníka pro doručování zásilek je Pošta Slovenije. Obchodník si vyhrazuje právo zvolit jinou doručovací službu, pokud bude schopen objednávku vyřídit efektivněji.

V případě vyzvednutí produktů po poštovním vyzvednutí hradí poštovné i kupující.

 1. Bezpečnost

Obchodník využívá vhodné technologické a organizační prostředky k ochraně přenosu a ukládání osobních údajů a plateb. K tomuto účelu obchodník využívá 128bitový SSL certifikát vydaný oprávněnou organizací.

Bezpečné autorizace a transakce kreditními kartami jsou řešeny systémem Stripe. Autorizace kreditních karet se provádí v reálném čase okamžitým ověřením dat u bank. Informace o kartě nejsou uloženy na serveru obchodníka.

Uživatel dále odpovídá za bezpečnost tím, že zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla a odpovídající softwarovou a antivirovou ochranu svého počítače.

 1. Ochrana dětí

Obchodník v internetovém obchodě nepřijímá objednávky od někoho, koho zná nebo o něm má podezření, že je dítě, bez výslovného svolení jeho rodičů nebo opatrovníků. Prodejce v internetovém obchodě nenabízí bezplatný přístup k produktům nebo službám, které jsou škodlivé pro děti. Obchodník nepřijme žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu rodičů nebo opatrovníků, ani nezpřístupní údaje získané od dětí třetím osobám jiným než rodičům nebo opatrovníkům. Jakákoli komunikace zaměřená na děti bude přiměřená věku a nebude využívat důvěry dětí, nedostatku zkušeností nebo pocitu loajality.

 1. Zásady ochrany osobních údajů

13.1. Všeobecné

Obchodník se zavazuje chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu. Shromážděné osobní údaje použije Obchodník výhradně pro poskytování služeb, které nabízí. Obchodník respektuje důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu a udělá vše pro to, aby je ochránil před jakýmkoliv porušením a zneužitím. Osobní údaje uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým Obchodník věnuje zvláštní pozornost a pozornost, neboť si je vědom citlivé povahy této oblasti.

13.2. Použití osobních údajů

Obchodník pro účely poskytování služeb, které nabízí, shromažďuje, spravuje, zpracovává a uchovává následující uživatelská data:

jméno a příjmení;

 • dodací adresy;
 • společnost oz. název právnické osoby (je-li uživatelem právnická osoba);
 • daňové číslo právnické osoby (je-li uživatelem právnická osoba);
 • e-mailová adresa (uživatelské jméno);
 • heslo v zašifrované podobě;
 • kontaktní telefonní číslo;
 • Země trvalého pobytu;
 • další údaje, které uživatel zadává dobrovolně do formulářů v internetovém obchodě;
 • další údaje, které uživatel dobrovolně přidá později do svého profilu.

Obchodník neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zadaných uživateli.

Obchodník neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zadaných uživateli.

13.3. Cookies a IP adresy

Na začátku každého používání internetového obchodu obchodník přiřadí cookie k identifikaci, sledování nákupního košíku a zajištění sledovatelnosti (tj. „cookie“), který je uložen v paměti serveru pouze po dobu trvání internetového obchodu a je smazáno po jedné hodině nečinnosti. Obchodník může také ukládat určité trvalé soubory cookie na osobní počítač uživatele, jako je např. identifikační číslo uživatele v zašifrované podobě pro identifikaci při příští návštěvě internetového obchodu nebo vyhodnocení položek, pomocí kterého uživatel ví, které položky již byly hodnoceny, a nepřímo externí cookies Google Analytics, které slouží k analýze návštěvnosti webu. Obchodník může tyto údaje použít v anonymizovaném souhrnném formuláři pro účely statistické analýzy. Za účelem zajištění online bezpečnosti shromažďuje Obchodník také IP adresy, ze kterých uživatelé přistupují do internetového obchodu.

13.4. Prohlášení o ochraně důvěrnosti osobních údajů a soukromí uživatelů.

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů je obchodník povinen chránit osobní údaje uživatelů svého internetového obchodu. Obchodník za žádných okolností neposkytne osobní nebo osobní údaje bez výslovného souhlasu uživatele. další údaje uživatele třetí osobě nebo neumožní třetí osobě nahlížet do osobních či jiných údajů uživatele, pokud to nevyžadují státní orgány, pokud takovou povinnost stanoví zákon, nebo v dobré víře, že je takový úkon nezbytný pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a chránit a prosazovat oprávněné zájmy Obchodníka.

Veškeré osobní a další údaje, které uživatel uvede při přihlášení do internetového obchodu, jakož i při objednávání nákupu produktů, včetně obsahu objednávek, budou chráněny v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Obchodník tyto informace nepoužije k žádnému účelu, který by mohl poškodit uživatele nebo jinou zúčastněnou osobu. Obchodník nebude používat uživatelská data k zasílání propagačních e-mailů nebo jiných nevyžádaných propagačních materiálů, s výjimkou zasílání těch propagačních oznámení, ke kterým se uživatel přihlásí, resp. se kterým bude souhlasit. Obchodník může použít údaje v anonymizované podobě souhrnu pro účely statistické analýzy. Důvěrnost osobních a jiných uživatelských údajů nebude v žádné podobě porušena.

Obchodník bude uchovávat osobní údaje uživatelů v souboru osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje shromažďovány a uchovávány.

Obchodník svěří doručovací službě pouze nezbytné údaje pro doručení produktů zakoupených v internetovém obchodě (údaje o příjemci a dodací adrese). Obchodník bude uživatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu, pokud je to nutné pro nákup v internetovém obchodě, a prostřednictvím kontaktního telefonního čísla pouze v případě, že je v procesu registrace popř. došlo k problémům s online nakupováním.

13.5. Implementace zásad ochrany osobních údajů

Dle zákona o ochraně osobních údajů má obchodník ochranu osobních údajů upravenou Pravidly o ochraně osobních údajů.

Všichni zaměstnanci Obchodníka na plný nebo částečný úvazek, kteří mají přístup k osobním a jiným údajům uživatelů, jsou seznámeni s ustanoveními Pravidel ochrany osobních údajů a povinností chránit osobní a jiné údaje a jsou povinni tato ustanovení dodržovat. o důvěrnosti a soukromí osobních údajů. internetové obchody. Povinnost chránit osobní a jiné údaje platí po neomezenou dobu, a to i po ukončení vztahu s Obchodníkem.

Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou svou registraci zrušit. Učiní tak písemným oznámením Obchodníka o zrušení registrace. Před podáním prohlášení o zrušení registrace musí uživatel vyrovnat všechny neuhrazené závazky z nákupu uskutečněného v internetovém obchodě. Obchodník bude v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu i v případě zrušení registrace.

13.6. Email a SMS

Uživatel internetového obchodu souhlasí se zasíláním emailových a SMS upozornění o stavu objednávky, asistenci při nákupu, akcích a slevách.

13.7. Další vysvětlení

Máte-li jakékoli dotazy, problémy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nám je sdělit na e-mail: info@biostile.cz

 1. Uživatelské názory a recenze produktů

Názory, komentáře a hodnocení produktů poskytnuté uživateli nebo návštěvníky jsou součástí funkčnosti internetového obchodu a jsou určeny pro uživatelskou komunitu.

Obchodník nenese odpovědnost za obsah názorů, komentářů a hodnocení produktů poskytnutých uživateli nebo návštěvníky. Obchodník recenze, komentáře a hodnocení před uveřejněním přezkoumá a zamítne ty, které obsahují zjevné nepravdy, jsou zavádějící, urážlivé, obscénní nebo podle názoru obchodníka neprospívají ostatním uživatelům či návštěvníkům internetového obchodu. Obchodník nenese odpovědnost za informace v názorech, komentářích a hodnoceních a zříká se jakékoli odpovědnosti vyplývající z těchto informací.

Zasláním názoru, komentáře nebo hodnocení uživatel nebo návštěvník výslovně souhlasí s podmínkami použití a umožňuje Obchodníkovi publikovat část nebo celý text ve všech elektronických a jiných médiích. Obchodník má právo využívat obsah názoru, komentáře nebo hodnocení neomezeně a za jakýmkoliv účelem, který je v obchodním zájmu Obchodníka, včetně uveřejnění v inzerátech či jiných marketingových sděleních. Autor posudku, komentáře nebo hodnocení zároveň prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem věcných a morálních autorských práv k písemným názorům, komentářům či hodnocením a tato práva převádí na obchodníka bezúplatně, nikoli výhradně a neomezeně.

 1. Odpovědnost

Obchodník vynakládá veškeré úsilí, aby informace zveřejněné v jeho internetovém obchodě byly aktuální a správné, avšak vlastnosti produktu, dodací lhůta nebo cena se mohou změnit tak rychle, že obchodník neopraví informace zveřejněné v internetovém obchodě v včasným způsobem. Obchodník v takovém případě oznámí uživateli (kupujícímu) změny a umožní mu odstoupit od objednávky nebo objednávku změnit (viz bod 5).

Přestože se Obchodník snaží poskytovat přesné fotografie produktů prodávaných v internetovém obchodě, všechny fotografie by měly být brány jako symbolické. Fotografie nezaručují vlastnosti produktu.

Od okamžiku, kdy je zásilka s objednanými produkty doručena na poštu, neručí obchodník za případy fyzického poškození, zničení nebo ztráty zásilky, ani za nepřítomnost obsahu v zásilce nebo pokud zásilka jeví známky poškození. otevírací. V těchto případech musí uživatel (kupující) zahájit reklamační řízení s Poštou Slovenije. V případě poškození zásilky tak činí tak, že zásilku donese na nejbližší poštu ve stavu, v jakém ji převzala, aniž by cokoliv doplňovala či odebírala, a vyplní reklamační protokol. Obchodník společně s Poštou Slovenije zajistí co nejrychlejší vyřízení reklamace.

 1. Pravidla a podmínky účasti ve hře o ceny

Všeobecné podmínky a pravidla pro pořádání výherních her na online portálech společnosti BIOSTILE d.o.o.

Pořadatel: BIOSTILE, trgovina ve storitve d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen, registrační číslo: 6004075000, DIČ SI17834619, ochranná známka Biostile.

16.1. Podmínky spolupráce

Všechny plnoleté a nezletilé fyzické osoby, které jsou občany nebo obyvateli Republiky Slovinsko (dále jen: účastníci), se mohou zúčastnit hry o ceny. Za nezletilé účastníky musí jejich rodiče nebo zákonní zástupci vyplnit a podepsat prohlášení o souhlasu s účastí ve slosování a užitím výhry.

Účastníci každé výherní hry se účastní způsobem zveřejněným na webových stránkách, kde se výherní hra odehrává. Způsoby účasti mohou být odpovědi na výherní otázku, hlasování nebo účast prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram pomocí klíčového slova určeného pořadatelem (dále jen klíčové slovo). Účast prostřednictvím facebookové stránky je v souladu s pravidly sociální sítě Facebook. Facebook není sponzorem her o ceny pořádaných Biostile nebo Biostile d.o.o., ani s nimi není nijak spojen.

Podmínkou účasti je souhlas účastníků s těmito Všeobecnými podmínkami. V případě, že spolupráce probíhá prostřednictvím facebookové stránky, jsou uživatelé rovněž povinni jednat v souladu s pravidly sociální sítě Facebook. Má se za to, že se účastník výherní hry seznámil s pravidly a souhlasí s nimi, když pořadateli odešle vyplněný online formulář s odpovědí na výherní otázku, když je to vyžadováno pro jednotlivou výherní hru, nebo když zveřejňuje odpověď na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram . Příspěvek musí obsahovat klíčové slovo a příspěvek musí být veřejně přístupný (v případě Facebooku to znamená, že uživatel, který má jinak skrytý profil, musí příspěvek nastavit jako veřejný, v případě Twitteru a Instagramu toto znamená, že uživatel musí mít veřejně přístupný profil).

Podmínkou pro získání výhry je uvedení základních údajů výherce (jméno, příjmení a adresa) a daňového čísla. Účastníci, kteří se zúčastní hry o ceny na sociálních sítích pomocí klíčových slov, budou muset v případě vylosování sdělit pořadateli své osobní údaje, daňové číslo a e-mailovou adresu. Pořadatel má právo požadovat, aby výherce prokázal svou totožnost příslušným dokladem. V případě uvedení neúplných, nesprávných nebo nepravdivých údajů má pořadatel právo vyloučit účastníka ze hry o ceny.

Zaměstnanci společnosti Biostile d.o.o., ani jejich nejbližší rodinní příslušníci (manžel nebo osoba, se kterou žijí v partnerském svazku, který je podle předpisů o manželství a rodinných vztazích právně rovnocenný manželství, děti) se nemohou účastnit hra o ceny nebo adoptované děti, vnoučata, bratři a sestry a rodiče nebo adoptivní rodiče zaměstnance).

Datum zahájení a ukončení slosování o ceny je zveřejněno na webových stránkách, kde slosování probíhá.

16.2. Přiznání a odvod daně z příjmu

U každého slosování určí pořadatel cenu pro vítěze.

Hodnota jednotlivé výhry může přesáhnout zákonem stanovenou hodnotu pro zálohu na daň z příjmu. Daň z příjmu výherci vypočte a zaplatí pořadatel a výhra bude nahlášena daňové správě.

Ceny nelze vyplatit v hotovosti, výhru nelze převést na třetí osobu ani nelze cenu směnit.

Výherci, kteří se zúčastní výherní hry prostřednictvím formuláře na webu, budou o výhře, podmínkách (časové limity a další podmínky) a způsobu uplatnění výhry informováni na e-mailové adrese, kterou uvedou při zadávání odpovědi v online formuláři.

Výherci, kteří se zúčastní slosování o ceny s klíčovým slovem, budou o ceně informováni prostřednictvím kanálu (sociální sítě), jehož prostřednictvím se slosování o ceny zúčastní (Facebook, Twitter a Instagram), v opačném případě budou upozorněni, že byli vylosovaní , spolu s žádostí o sdělení svých údajů pořadateli obdrželi formou odpovědi na jejich zveřejnění, se kterou se zúčastní slosování o ceny.

16.3. Losování

Losování probíhá pomocí programů „náhodný výběr komentářů“ na internetu, na které bude zveřejněn odkaz. Výherce ceny bude vybrán náhodně ze seznamu všech účastníků, kteří v případě cenových otázek odešlou nebo zveřejní správnou odpověď s klíčovým slovem nejpozději do uzávěrky stanovené pro každou hru o ceny. Losování není veřejné.

V případě nesprávné odpovědi nebo neúplně vyplněného formuláře bude vyřazen a výběr se bude opakovat.

V případě, že si výherce výhru nepřevezme do 14 dnů od okamžiku, kdy pořadatel zašle výherci oznámení o obdržené výhře (poštou, e-mailem nebo formou odpovědi na jeho příspěvek) na sociálních sítích), výhra zaslaná poštou se vrací pořadateli jako nedoručená na adresu vyplývající z vyplněného formuláře, má se za to, že výherce výhru odmítá. V tomto případě se losování neopakuje. V případě ztraceného nebo poškozeného balíku a/nebo poškozeného obsahu balíku, který byl zaslán poštou, nemá výherce nárok na žádnou náhradu, finanční ani materiální.

Záznam o výběru a informace o výherci budou uloženy a pořadatel výherce písemně vyrozumí. Výběr je konečný a odvolání proti výběrovému řízení není možné.

Záznam o losování bude uchováván po dobu jednoho roku na adrese pořadatele. Po uplynutí stanovené lhůty může pořadatel výherní hry dokumentaci zničit.

16.4. Řešení reklamací

Veškeré reklamace a reklamace vyřizuje pořadatel výherní hry. V případě opodstatněných stížností se zavazuje je co nejdříve řešit a vyrozumět o tom účastníka.

16.5. Ochrana soukromí a údajů účastníků slosování o ceny

Účastníci účastí ve slosování o ceny umožňují pořadateli shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje, které jsou shromažďovány, mohou být:

E-mailová adresa, jméno a příjmení a pro výherce adresa, bydliště a daňové číslo.

Získané osobní údaje účastníků jednotlivých her o ceny budou použity pouze pro realizaci jednotlivé hry o ceny nebo účely definované ve čtvrtém odstavci tohoto článku.

V souladu s platnou legislativou je účastníkům jednotlivých her o ceny zaručeno právo prohlížet, kopírovat, kopírovat, doplňovat, opravovat, blokovat a mazat osobní údaje, které se jich týkají.

Správce sbírky může shromážděné osobní údaje zpracovávat pro účely informování o soutěži o ceny, vzorkování, průzkumu a statistického zpracování údajů, pro zjišťování využití služeb, pro průzkum trhu, informování o nabídkách, akcích, novinkách a výhodách , pokud s tím účastník v případě hry o jednotlivé ceny souhlasí .

Osobní údaje může správce sběru zpracovávat po zákonnou dobu nebo do odvolání souhlasu účastníka. Každý účastník může předmětný souhlas kdykoliv odvolat na e-mailu: info@biostile.cz

Pořadatel se zavazuje nepředávat údaje třetím osobám, svým externím dodavatelům a partnerům. Účastník může kdykoli do 15 dnů od žádosti požádat pořadatele o vymazání jeho osobních údajů ze sbírky. Pořadatel může zveřejnit v médiích jména účastníků nebo výherců cen a fotografie a záznamy z jakéhokoli předávání cen (za které pořadatel nemusí výhercům zaplatit), pokud s tím účastníci nebo výherci ceny souhlasí.

16.6. Změna podmínek, ručení

Společnost Biostile, trgovina in serviette, d.o.o. si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto obchodní podmínky.

  Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z výher. Pořadatel výherní hry nepřebírá žádnou odpovědnost za nefunkčnost portálu a z toho vyplývající nefunkčnost online služby, která je důsledkem výpadku sítě smluvních partnerů, výpadku proudu nebo jiné technické poruchy, které by mohly dočasně narušit používání služby.

 1. Stížnosti, spory a aplikace práva

Obchodník dodržuje platné předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Obchodník má zavedený účinný systém vyřizování reklamací a má konkrétní osobu, se kterou se může uživatel (zákazník) v případě problémů spojit telefonicky nebo e-mailem. V případě problémů se může uživatel (kupující) obrátit na tel. č.: 2 961 828 28. Reklamaci může uživatel (kupující) uplatnit na e-mailové adrese info@biostile.cz. Odvolací řízení je důvěrné.

Obchodník do pěti pracovních dnů potvrdí přijetí reklamace a informuje uživatele (kupujícího), jak dlouho ji bude vyřizovat a průběžně jej informuje o průběhu řízení. Obchodník udělá vše pro to, aby případné spory vyřešil smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému urovnání sporu, bude k řešení všech sporů mezi Obchodníkem a uživatelem (kupujícím) výlučně místně příslušný věcně příslušný soud v Koperu. Obchodník a uživatel (kupující) jako účastník elektronického obchodu vzájemně uznávají platnost elektronických zpráv u soudu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškeré spory mezi Obchodníkem a uživatelem (kupujícím) se řídí a řídí slovinským hmotným a procesním právem, bez použití pravidel mezinárodního práva soukromého, což by nasvědčovalo použití jakéhokoli jiného práva. .

Na všechny vztahy a na práva a povinnosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se přiměřeně použijí ustanovení Závazkového řádu, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně spotřebitele.

 1. Změny Všeobecných obchodních podmínek

V případě změn předpisů upravujících provozování internetových obchodů, ochranu dat a další oblasti související s provozováním internetového obchodu Obchodníka a při změnách vlastní obchodní politiky může Obchodník změnit a/nebo doplnit těchto Všeobecných obchodních podmínek. vhodnými prostředky, včetně zejména e-mailových oznámení. Jakékoli změny a/nebo doplňky Všeobecných obchodních podmínek vstoupí v platnost a budou platit po uplynutí osmi dnů od zveřejnění změn a/nebo dodatků. Je-li pro soulad s předpisy nezbytná změna a/nebo změna Všeobecných obchodních podmínek, mohou tyto změny a/nebo změny výjimečně vstoupit v platnost a platit v kratším časovém období.

Uživatel, který nesouhlasí se změnami a/nebo doplňky těchto Všeobecných podmínek, musí zrušit svou registraci do osmi dnů od zveřejnění oznámení o změnách a/nebo doplnění Všeobecných podmínek, jinak po uplynutí této lhůty je má za to, že uživatel přijímá změny a/nebo doplňky Všeobecných obchodních podmínek. Zrušení registrace se provádí tak, že uživatel o zrušení písemně informuje Obchodníka.

Upravené Všeobecné obchodní podmínky byly přijaty společností Biostile d.o.o. dne 15. 09. 2023

Přejeme Vám mnoho příjemných a cenově dostupných nákupů v našem internetovém obchodě!

.